Til lands, til vands og i luften.

2024-01-26

Unesco biosfære område Møn "dyrkes" til lands, til vands og i luften. 

Til lands er der mange aktører blandt private, foreninger, erhvervsdrivende og økolandmænd. Både på Møn, Nyord og Bogø. Til vands arbejder blandt andre foreningen Møn Stenrev for et bedre havmiljø og en øget biodiversitet i farvandene omkring Møn og Sydsjælland. Møn Stenrev arbejder samtidig imod faktorer, der truer havets tilstand. I luften har vi Dark Sky Park Møn, som også har en del aktive aktører blandt private, foreninger, erhvervsdrivende og økolandmænd for at bringe naturens naturlige døgnrytme tilbage i nuet og i fremtiden for dyr, planter og mennesker. 

I går gæstede Johan Eklöf Møn Teater i Borre. Johan har en ph.d.i zoologi og er en svensk forsker, forfatter og ekspert i natøkologi og naturvenlig belysning.

Hvorfor skal vi gøre en aktiv indsats for at få mørket tilbage som en naturlig del af vores døgnrytme? 

Tager vi os selv som udgangspunkt ved vi, at vi ikke kan fungere optimalt uden den nødvendige søvn. De fleste af os slukker lyset i huset når vi skal sove og lukker gardinerne eller endda mørklægningsgardiner til at holde udelyset ude af soveværelset. Nogle af os lider af mangel på lys om vinteren, andre af mangel på mørke om sommeren. Børnene har svært ved at sove til deres sengetider om sommeren, når der er totalt lyst som var det stadig dag.

Vi har vænnet os til at omgive os med lys i et omfang hvor det naturlige døgnrytme kun findes "meget langt ude i skoven". Mange er blevet bange for mørket af samme grund. En by lyser ikke bare op i byen men langt ud over bygrænsen og særlig helt op i skyerne. Vi skal gøre en aktiv indsats for at opleve mørket i dag. Tage et sted hen hvor man finder ro og mørke ude i naturen, for at opleve naturens liv i mørket. En oplevelse jeg varmt kan anbefale.

Visse dyr, planter og blomster kan ikke eksistere i det oplyste døgnrytme. Løvtræer har også svært ved at finde ud af livet ved oplyste aften og nattetimer. Det giver et hul i biodiversiteten. Vil vi hjælpe deres overlevelse, skal vi give dem deres døgnrytme tilbage. 

Vores gadelamper og udendørs belysning lyser med 50 lumen modsat fuldmånens lys, som har en volume på 0,3. Det vil hjælpe stort at starte med at skrue gevaldigt ned for volumen på det udendørs lys man ikke kan undvære. Ligeledes hjælper det rigtig meget at nødvendig lys befinder sig tæt ved jorden og kun lyser nedad, der hvor man skal bruge lyset, såsom ved trapper, fremfor 3 meter over jorden.

Et helt konkret eksempel på indflydelsen af "lysforurening" i naturens omgivelser er et projekt i Schweiz, hvor man sammenlignede 100 kåltidsler på 10 enge, hvoraf halvdelen stod i naturligt mørke og halvdelen fik unaturligt (gade)lys om natten. Antallet af insektbesøg på de belyste tidsler var 62 % lavere end på de øvrige tidsler. Natsommerfuglen har brug for natten. Ganske indlysende.

Læs meget mere om kunstigt lys og truslen mod det naturlige døgnrytme i Johan Eklöfs Mørke Manifest og bliv motiveret og oplyst til aktivt at bidrage til biodiversitetens eksistens til lands, til vands og /eller i luften :)