28 nye Biosfære Ambassadører

2023-06-02
Modul 4. Det sidste og lige så fuld belagte modul af Møn Biosfære Ambassadør kurset blev afholdt i går.

Vi mødtes på terassen ved Noordbohandelen på Nyord i solrigt vejr. 
Sara fra Isle of Møn Spirits fortalte om “the spirit” bag Isle of Møn Spirits. Den biosfære ånd at dyrke deres Spirits på, samt den biosfære måde at drive deres forretning på. Vigtigst er ikke mængden, vigtigst er måden! Frem for stor og størst står respekt for naturen og respekt for lokalområdet øverst på ranglisten. Det giver sine udfordringer men også nogle rigtig gode oplevelser at arbejde i og med naturens lokale vilde råvarer.
Søren Sørensen er Vordingborg kommunens ansvarlige udviklings konsulent for bæredygtig turismestrategi. Søren fortalte om “den regenerative turisme”: turisme som er med til at bevare vores natur samt bidrager til mere natur og en renere natur.
Fremtidsvisionen er at hele Vordingborg kommune bliver et Unesco Biosfære område, en bæredygtig destination.
Herefter tog vi videre til naturcenter Ulvshale Skov.
Jane Skov Lind fra Naturstyrelsen guider os igennem og fortæller om Ulvshale skovs historie og særprægede natur samt udfordringer ved naturplejen i området. Ulvshale er et af Møn Unesco Biosfæres kerneområder.
 Til sidst, men bestemt ikke mindst, deler Daniel Irvold diplomer ud til de 28 ny udklækkede biosfære ambassadører. Den største gruppe biosfære kursister hidtil. Helt i biosfære udviklingens ånd at flere og flere lokale ildsjæle gerne vil være en aktiv del af vores biosfære område.
Daniel Irvold er formand for politisk følgegruppe Biosfære.  På dette hold deltog både en Bogø ambassadør og to Jungshoved ambassadører.
De nye ambassadører har hver skrevet deres helt individuelle biosfære ambassadør identitet og løfte.
Det er ikke helt så enkelt og “bare” naturligt at give tilbage til naturen som vi i så mange år har taget fra som samfund, erhversdrivende og politikere uden den fornødne omtanke.
 Det er godt at mange er villige til at bidrage med at få bevidstheden tilbage i dagligdagens private og erhvervsmæssige gøren og laden.
Biosfære er hele dit aura, hele dit klima aftryk, hver en beslutning du tager mht dit indkøb, dit affald, din logistik, din sommerferie, dit genbrug, din tur i naturen, m.m.
 Midlerne er viden, omtanke og handling derefter. Opsøg den viden du mangler. Tænk dig om. Brug lige det sekund ekstra til at handle ansvarsbevidst. 
Mange tak 🙏