Møn Unesco Biosfæreområde

2023-03-01
I går var jeg på det første kursusmodul af 4 dette forår, for Møn Unesco Biosfære ambassadører. Vi er 28 deltagere på kurset i år. Super spændende og motiverende. 

Biosfære indebærer litosfær (jordskorpen), hydrosfær (vandet) og atmosfær (luften) som tilsammen er det globale økologiske system. Dette indebærer også plante og dyrelivet heri.  
Der er 700 biosfære områder i 126 lande.
Møn biosfære området kom på listen den 14.6.2017 og omfatter ialt 450 km2 værende Møn, Nyord, Bogø og vandområdet omkring.
På Vordingborg kommunes hjemmeside kan du finde udviklings-og handlingsplanen for Møn Biosfære 2022-2027.