KIP TV

2023-07-07

KIP TV kom forbi til et interview til deres serie om kvinder i provinsen. Du kan se deres programmer på kiptv.dk 

Mit interview kommer på slut juli - start august. Der ligger en del interviews allerede og der kommer flere til. Lige inden interviewet blev jeg bedt om at svare kort på spørgsmålene, så det gjorde jeg. Måske lidt kortere end Marwan mente med kort ;)

To emner i interviewet vil jeg gerne uddybe lidt mere. Læring og Respekt.

Vedrørende Marlons ABC spurgte Marwan om mit ABC ikke hører hjem i skolen. Ja og nej. Mit ABC vil sagtens kunne bruges i børnehaver samt 0. og 1. klasse. Men Marlons ABC er lavet til målgruppen børn-forældre-bedsteforældre til fritidshyggeleg-og-læring generationerne på tværs. Vi lærer ikke kun i skoletiden. Vi lærer hele livet, lige fra fødslen, igennem vores interaktion med rummet omkring os, mennesker omkring os, dyrene omkring os og naturen omkring os, bevidst eller ubevidst.

Mine kunder har også spurgt ind til min baggrund for at lave Marlons ABC.  Oprindelig er jeg uddannet sygeplejerske indenfor særforsorgen (Z-Verpleegkundige) og senere som sportsmassør og idrætsskadeterapeut, og jeg har altid elsket at undervise. 

Mens jeg rejste verden rundt har jeg co-undervist i traditionel thai massage, både i Thailand og i Holland.

I slut 80'erne har jeg undervist i Danmark i bevægelsesagogi, som gik ud på at kommunikere gennem kroppens og sansernes oplevelser for dem som ikke mestrer det verbale sprog.

Da jeg var selvstændig massør har jeg haft træningshold i bodyshape.

I 00'erne har jeg undervist rundt omkring i Danmark i elastisk taping.

Så det er nok lidt naturligt at der er lidt læring i Marlons ABC ;)

Vedrørende samfundsrelaterede spørgsmål gentager jeg ofte respekt (eller mangel på samme).

Hvad jeg synes om mangfoldighed: "Mangfoldighed er en nødvendighed".

Mangfoldighed lærer os noget om vores egen og andres måder at agere i verdenen på.  

Mangfoldighed, Me Too, Klima-aktivister, Krig. I alle spørgsmål er Respekt nøgle ordet. 

Respektere hinandens forskelligheder, respektere at være uenige, respektere naturen, respektere dem som kan og dem som ikke kan uden at dømme men prøve at få forståelse for baggrund/situation. Respektere er ikke at være lige med at akseptere, nærmere med at prøve at forstå.

Det var en meget hyggelig oplevelse at have Marwan på besøg til interviewet og det har givet noget stof til eftertanke på den absolut gode måde. Tak til KIP TV.